Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola

Kezdőlap

AKTUÁLIS!
A 2021/2022-es tanév beiratkozási információi megtalálhatók a beiskolázás menüpontban! 

A Táncsics Mihály Gimnázium Intézkedési terve:
Intézkedési-terv járvány idejére a 2020/21-es tanévben


Iskolánk története

A gimnázium története 1951/52-ben vette kezdetét, amikor is az Oktatási Minisztérium engedélyt adott a kisbéri gimnázium megszervezésére. Ám ahhoz, hogy egy középfokú oktatási intézmény, egy gimnázium működjön, nem elegendő az alapító engedély, meg kellett teremteni a tárgyi feltételeket is. A tanítás az akkori elemi iskola épületében kezdődött. Az épületet 1891-ben építették, 1930-ban emeletráépítéssel nyerte el az utcafronton a mai arculatát.

Az épületből az általános iskola felső tagoztat már 1948-ban leköltözött, később – a gimnázium fejlődésével – az alsó tagozat is más épületbe költözött. 1954-ben érettségizett az első osztály, azok a diákok, akik az 1951/52-es tanévet a második osztállyal kezdték. (Az első gimnáziumi évet máshol teljesítették).

Az 1956/57-es tanévtől kezdve már nyolc osztály működött az iskolában, ami azt jelentette, hogy évfolyamonként két-két osztály, amelyekben humán és reál tagozatos oktatás folyt.  1963-ban már négy osztály kezdte meg tanulmányait. Ennek a létszámnövekedésnek a demográfiai robbanás volt az oka, amely azt eredményezte, hogy a tanulói létszám megközelítette az ötszázat. Az épület kicsinek bizonyult, ezért 1962-ben az iskola szárnyépülete is emeletráépítést kapott. A helyszűke akkor oldódott meg, amikor a z iskola földszintjén lévő szolgálati lakásokból sikerült kiköltöztetni a családokat és a lakásokat tantermekké alakították át.

Ez a középiskola kezdetektől két szerepet tölt be: felkészíti felsőfokú tanulmányokra, az arra alkalmas tanulókat, valamint általános műveltséget, érettségi bizonyítványt adva lehetővé teszi tanítványainak az érettségihez kötött szakmák megszerzését, munkakörök betöltését.

Mivel a 80-as években rohamosan csökkent a tanulólétszám, az iskola kereste az utat, annak érdekében, hogy minél változatosabb lehetőségeket kínálhasson a pályaválasztó általános iskolásoknak. Így 1989-től bővítette kínálatát és az 1989/90-es évtől megindult a szakközépiskolai oktatás. A szakközépiskolai kínálat igazgatási-ügyviteli ágazattal indult, majd felváltotta a pénzügyi-számviteli ágazat és az informatikai ágazat. Ez két évre kibővült a menedzser-asszisztens képzéssel is. Ezen szakok iránt egyre csökkent az érdeklődés, így az iskola 2010/11-es tanévtől katonai-belügyi-rendészeti ágazaton hirdetett képzést, majd 2012/13-as tanévben elindította a lovasképzést is. Az oktatás átalakítása miatt a szakközépiskolai osztályok kimenő rendszerben megszűntek, az utolsó szakközépiskolai osztály 2015/16-os tanévben érettségizett.

Szintén a kínálatot bővítette a nyelvi előkészítős képzés (5 évfolyamos) és a hatosztályos gimnázium hirdetése is, amelyek 2004/2005-ös tanévben indultak. Az utolsó hatosztályos gimnáziumi osztály 2013/14-ben, a nyelvi előkészítős pedig 2016/17-ben ballagott el.

2017/18-as tanévtől az 1951-ben indult középiskola ismét csak gimnázium, amelynek kínálatában a négyévfolyamos gimnázium szerepel. A célja azonban továbbra sem változott: felkészíti felsőfokú tanulmányokra az arra alkalmas tanulókat, valamint általános műveltséget, érettségi bizonyítványt adva lehetővé teszi tanítványainak az érettségihez kötött szakmák megszerzését, munkakörök betöltését.