Érettségi

Az érettségi vizsga időpontjai, követelményei, nyilvánosságra hozott  anyagai valamint a vizsgadíjakra vonatkozó információk az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el.                          Oktatási Hivatal>>

Iskolánkban az aktuális tanév május-júniusi vizsgaidőszakában tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők az alábbi tantárgyakból jelentkezhetnek pótló, javító, kiegészítő vagy ismétlő vizsgára:

  • magyar nyelv és irodalom
  • matematika
  • történelem
  • angol nyelv
  • német nyelv
  • biológia
  • informatika

 A jelentkezéshez szükséges: gimnáziumi bizonyítvány, érettségi bizonyítvány (amennyiben van), törzslapkivonat, személyigazolvány, lakcímkártya.

Jelentkezés: A gimnázium titkárságán 8.00 és 15.00 óra között. További információk a 34/353708 telefonszámon kérhető.

A jelentkezési lapot az intézményben töltjük ki, s a vizsgadíj befizetéséhez szükséges csekket is az intézményben adunk.